Spływ kajakowy rzeką Drwęcą 30.07.2022

W sobotę, 30 lipca 2022 roku odbył się integracyjny spływ kajakowy rzeką Drwęcą zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska.

Udział w spływie wzięło 40 uczestników, którzy pokonali około 7 kilometrową trasę Kurzętnik – Nielbark.

Spływ rozpoczął się na przystani w Kurzętniku, gdzie zostali powitani wszyscy uczestnicy przez Panią Hannę Bem – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska. Następnie Pan Marek Połomski przypomniał wszystkim o zasadach bezpieczeństwa na wodzie oraz zaprezentował prawidłowe założenie kamizelek ratunkowych. Razem z Panem Zbigniewem Kremskim czuwali nad bezpieczeństwem całej grupy podczas spływu.

W trakcie spływu Pan Krzysztof Puwalski oraz Pan Marcin Zalewski opowiadali o napotkanej architekturze wokół rzeki Drwęcy i ciekawostkach z nimi związanymi.

Spływ zakończono integracyjnym ogniskiem w Nielbarku. Dziękujemy wszystkim za udział!

Zdjęcia: Michalina Kowalska, Marcin Zalewski, Zbigniew Kremski