facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

AKTUALIZACJA FORMULARZY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (5z)

AKTUALIZACJA FORMULARZY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (5z)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” :
  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)
  • na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (INNE)
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są również dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
Dodatkowo dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://prow.warmia.mazury.pl/
Wyżej wymienione wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Powiązane posty