Walne Zebranie Członków

W dniu 3 lutego 2017 r. o godz. 13:45 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Walne Zebranie rozpoczął Pan Michał Markowski – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Przywitał on zebranych gości oraz przedstawił uczestnikom porządek obrad Walnego Zebrania.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania Pana Adama Zapałowskiego- członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, sekretarza Panią Martynę Prybę oraz komisję uchwał i wniosków w składzie:

– Pan Krzysztof Puwalski,

– Pani Ewa Adamczak,

– Pan Andrzej Andrzejewski.

Pan Michał Markowski przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za okres sprawozdawczy, następnie Sekretarz Komisji Rewizyjnej Pani Dorota Nowińska  przedstawiła uczestnikom sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli obejmującej dokumentację za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Po  przedstawieniu sprawozdań otworzono dyskusję uczestników dotyczącą zaprezentowanych informacji oraz udzielono absolutorium. Następnie zostały przedstawione zmiany w regulaminie funkcjonowania Rady LGD Ziemia Lubawska i uzupełniono skład Zarządu poprzez głosowanie tajne.

W skład Zarządu przyjęto Panią Agnieszkę Stajszczak- Dyrektora biura LGD Ziemia Lubawska oraz Pana Dariusza Falkowskiego- Prezesa Fundacji Drogowskazy.

Następnie Prezes Zarządu LGD ZL Pan Michał Markowski przedstawił plan działalności i plan finansowy na rok 2017. Po dyskusjach nad sprawozdaniami wszystkich zgromadzonych poproszono o wolne wnioski.

Na zakończenie Zebrania Prezes Zarządu podziękował wszystkim obecnym za przybycie, zakańczając tym samym obrady.