Wsparcie przygotowawcze 2022

Drodzy Mieszkańcy obszaru naszej LGD!

Startujemy znowu przed wielkim wyzwaniem napisania kolejnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jak sama nazwa wskazuje jej opracowanie nie jest możliwe bez Waszego udziału i pomocy! Abyśmy mogli w niej uwzględnić lokalne potrzeby, problemy i oczekiwania, zbliżamy się do organizacji KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, podczas których będziemy chcieli wspólnie z Wami:

– przeprowadzić analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD oraz oczekiwań jego mieszkańców,

– określić mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia występujące na obszarze LGD,

– wyznaczyć kierunki działania i założenia nowej LSR, w tym potencjalne cele strategii.

Konsultacje odbędą się  na przełomie września/października i będą prowadzone na obszarze gmin członkowskich LGD, tj.: gmina Lubawa,  gmina Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Biskupiec, Rybno, Grodziczno, miasto Lubawa i miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Do udziału w konsultacjach już dziś zapraszamy WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ww. gmin, w tym młodzież, seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców każdego szczebla, właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, osoby pracujące i bezrobotnych..

To jest ten czas, gdy Wasz głos ma realne znaczenie w przyszłym rozwoju naszego wspólnego obszaru i jego mieszkańców!

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SPOTKANM OPUBLIKOWANY ZOSTANIE WKRÓTCE!