facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, w dniach od 20 do 28 czerwca 2022 roku oceniała wnioski, które wpłynęły do nas w konkursach nr 1/2022, 2/2022, 3/2022.

Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Jednak z uwagi na limit środków określony w danym naborze, nie wszystkie mogą uzyskać dofinansowanie. Listy rankingowe z poszczególnych konkursów znajdują się w zakładce PROW/ nabory 2022.

W piątek 8 lipca dokumenty zostaną przekazane do Zarządu Województwa. Wówczas limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń) i już wiadomo, że jest potencjalna szansa na kolejne wnioski na liście operacji wybranych do dofinansowania.

Ocena złożonych do LGD ZL wniosków trwała od 10 maja i trzeba przyznać, że był to wytężony czas pracy administracyjnej. Wszystkim osobom zaangażowanym w składanie, ocenę i obsługę biurową dziękujemy za współpracę.

 

Listy rankingowe w naborach 1/2022, 2/2022, 3/2022: https://lgdziemialubawska.pl/listy-rankingowe/

Powiązane posty