facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu LGD Ziemia Lubawska, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska informuje, że dnia 12.07.2024 r. o godzinie 13:00 w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum II termin ustala się na godzinę 13:15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków.
  3. Przedstawienie zmian dokonanych w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030 wraz
    z załącznikami i przyjęcie uchwały.
  4. Przedstawienie zmian dokonanych w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z załącznikami i przyjęcie uchwały.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane posty