facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Lubawska

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Lubawska

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 23.10.2023 r. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu ponownego rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania wniosków w ramach konkursu nr 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:

  1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
  2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego aktualnych ocen i listy rankingowej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do przyznania pomocy w ramach konkursu oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD Ziemia Lubawska.
  5. Zamknięcie posiedzenia Rady LGD Ziemia Lubawska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane posty