facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Na podstawie  §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 16.10.2023 r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu zapoznania się i rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania wniosków w ramach prowadzonego konkursu nr 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:

  1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
  2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
  3. Wybór Sekretarza Rady.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.
  5. Przedstawienie przez Przewodniczącego zestawienia złożonych wniosków oraz aktualnej dokumentacji konkursowej.
  6. Informacje o wynikach oceny wstępnej.
  7. Wyznaczenie przez Przewodniczącego ostatecznego terminu oceny wniosków przez Radnych w systemie POP (maksymalnie 5 dni).
  8. Zamknięcie posiedzenia Rady LGD Ziemia Lubawska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane posty