Szkolenie “Budowanie koncepcji Smart Villages”

Szkolenie “Budowanie koncepcji Smart Villages”

📌 Szanowni Państwo, szkolenie „Budowanie koncepcji Smart Villages" za nami - dziękujemy, za Wasze aktywne uczestnictwo! 😊 Dziękujemy również prowadzącym: prof. Wojciech Kozłowski, dr hab. Andrzej Kucner, dr Jacek Michalak z Wydział Nauk Ekonomicznych UWM za ogrom przekazanej wiedzy. 🤝 Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych, ponieważ wczorajsze szkolenie to dopiero początek wspólnej współpracy. Mamy nadzieję, że będzie ono dla Was bodźcem do dalszego aktywnego działania. Dziękujemy! 😉      
Read More
Ruszyły zapisy na szkolenie “Budowanie koncepcji smart villages”

Ruszyły zapisy na szkolenie “Budowanie koncepcji smart villages”

Mieszkańcy Ziemi Lubawskiej! Uprzejmie informujemy i zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Budowanie koncepcji Smart Villages”. Gdzie i kiedy? Miejsce: Biblioteka-Ośrodek Kultury w Biskupcu Termin: 23 maja 2024 r., godz. 10:00 Warsztat poprowadzą pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie: dr Jacek Michalak, dr hab. Andrzej Kucner, prof. Wojciech Kozłowski. Czas trwania: 4 godziny Dla kogo? Do udziału w szkoleniu zapraszamy lokalnych liderów i liderki z gmin wiejskich: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno. Osoby które: * pracują w urzędach gmin i innych jednostkach samorządu, * są radnymi, sołtys(k)ami, * pracują lub działają społecznie w organizacjach pozarządowych, OSP, KGW,…
Read More
Ankieta na temat jakości działań podejmowanych przez LGD Ziemia Lubawska i usług doradczych świadczonych przez pracowników Biura

Ankieta na temat jakości działań podejmowanych przez LGD Ziemia Lubawska i usług doradczych świadczonych przez pracowników Biura

Szanowni Państwo! Zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety na temat jakości działań podejmowanych przez LGD Ziemia Lubawska i usług doradczych świadczonych przez pracowników Biura. Wypełnienie ankiety powinno zająć Państwu ok. 5 minut. W celu rozpoczęcia wypełniania ankiety proszę kliknąć w poniższy link: https://forms.gle/SwsBPf4pDZkST5bX6 Jednocześnie informujemy, że informacje zawarte w ankiecie posłużą do bieżącego monitorowania oraz usprawnienia pracy biura Lokalnej Grupy Działań. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.
Read More
Noc Muzeów 2024

Noc Muzeów 2024

Zapraszamy serdecznie na Noc Muzeów 2024, która odbędzie się w Muzeum Lokalnym w Łąkorzu! 🏫 ⭐ Kiedy? 19 maja 2024 r. o godz. 19.00. W programie m.in.: - prelekcja na temat 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, czyli dzieje mieszkańca Łąkorza - żołnierza Armii Andersa, - kilka słów o nas, czyli o Lokalnej Grupie Działania, - otwarcie wystawy starych butelek, - ognisko. Koniecznie musicie być razem z nami. Do zobaczenia! 😉
Read More
Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2023-2030 (informacje)

Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2023-2030 (informacje)

Kolejne przedsięwzięcie, które zostało zwarte w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska (LSR ZL) to „Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne”. Przedsięwzięcie to jest najbardziej rozpoznawalnym konkursem ogłaszanym przez LGD Ziemi Lubawska. Zgodnie z zapisami LSR ZL pierwszy nabór w tym konkursie, w tym okresie programowania zostanie ogłoszony w 2025 roku. LGD Ziemia Lubawska przyjęła strategię, która stawia na innowacyjność i przedsiębiorczość. Strategia ta nie tylko identyfikuje kluczowe obszary rozwoju, ale także określa konkretne cele i działania, które mają na celu stymulowanie aktywności gospodarczej poza sektorem rolniczym. Wspieranie pozarolniczej działalności gospodarczej, przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu, ale także…
Read More
Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia

Dnia 16 kwietnia 2024 roku w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Zebranie zaplanowane było na godzinę 15:15, natomiast z powodu braku kworum obrady rozpoczęto o godzinie 15:30. Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska Pani Hanna Bem oraz otworzyła obrady. Z porządku obrad został wykreślony jeden punk, ponieważ lokalne kryteria wyboru operacji/grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru (kryteria rankingujące) nie wymagają zatwierdzenia oddzielną uchwałą, ponieważ stanowią załącznik nr 10 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy…
Read More
Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska

Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje, że dnia 16.04.2024 r. o godzinie 15:15 w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum II termin ustala się na godzinę 15:30. Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie. 2.    Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. 3.    Przedstawienie kandydatur do Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 4.    Przedstawienie zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska i przyjęcie uchwały. 5.    Przedstawienie planu szkoleń członków organu…
Read More