Dokumenty

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14.02.2017 r.

2.Harmonogram realizacji planu komunikacji 2016 AKTUALIZACJA

3.Harmonogram realizacji planu komunikacji 2017

regulamin-komisji-rewizyjnej

Regulamin Rady LGD Ziemia Lubawska

regulamin-rady-lgdzl

lista_czlonkow_lgd

Wysokość składki członkowskiej dla osób fizycznych oraz sektora społecznego i sektora gospodarczego wynosi 30zł rocznie, zaś wysokość składki sektora publicznego ustala się wg uchwały nr X/54/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 10 czerwca 2015 r.

Statut LGD Ziemia Lubawska

umowa-ramowa

Regulamin biura LGD ZL i Świadczeń usług doradczych