facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2023-2030 (Informacje)

Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2023-2030 (Informacje)

Dzisiaj kolejna garść informacji o funduszach dla przedsiębiorców (rozwój DG).

W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ZL mamy zapisany konkurs-przedsięwzięcie: P.2.2. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest on przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorstw, o ile w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wnioskodawca wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność. Dwa razy nie będzie można skorzystać z tej dotacji. Natomiast osoby fizyczne, które założą działalność z pomocą naszych dotacji, będą mogły ubiegać się o dotację na rozwój działalności, o ile upłyną dwa lata od wypłaty środków z pierwszej dotacji. Podobna zasada dotyczy przedsiębiorców, którzy skorzystali ze środków PROW w perspektywie 2014-2020 – tu także, aby uzyskać dotację z obecnej puli unijnych środków, muszą upłynąć co najmniej 2 lata od płatności ostatecznej starego rozdania.

Na ten konkurs zarezerwowaliśmy 425 000 euro i chcemy te środki przekazać 12 przedsiębiorstwom z terenu naszego LGD. Poziom dofinansowania do 65 proc. kosztów kwalifikowanych. Planujemy ogłosić konkurs na początku 2026 roku.

Jakie typy prowadzonej działalności gospodarczej mogą uzyskać dotację?
Każdy typ działalności z wyłączeniem przemysłu ciężkiego. Jednak preferować będziemy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją. Ponadto preferowane będą projekty: innowacyjne, dedykowane mieszkańcom należącym do grupy w niekorzystnej sytuacji, dedykowane osobom młodym oraz seniorom, tworzące nowe miejsca pracy szczególnie osobom z grup defaworyzowanych. Ważne, by co najmniej od roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku w ogłaszanym przez nas konkursie, siedziba lub oddział firmy znajdowały się na naszym obszarze (tj.: gminy miejskiej Lubawa, gminy wiejskiej Lubawa, gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Grodziczno, Rybno, Biskupiec). Kolejnym istotnym elementem projektu ma być aspekt poprawy stanu środowiska naturalnego lub klimatu.

Podstawa prawna: Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane posty